יום ראשון, מרץ 2

סירובה של גננת משרד החינוך בגן רקפת להגיש חוזר תשלומים כנדרש בחוק

להורים, לגננת ולצוות גן רקפת בוקר טוב.

הבוקר שוחחתי עם הגננת של גן רקפת לקבל ממנה חוזר תשלומים כנדרש בחוק.
זאת גם מתוקף תפקידי כחבר ועד הורים וגם בתור הורה ללא קשר לפעולת ועד ההורים.

לצערי הגננת סרבה להכיר בבקשה.

לאור כך ובהמשך למכתב שנשלח אליה לפני מספר ימים - אין לי אלא להבין מכך שלגן רקפת אין צורך בתשלומי הורים
וכי הגן יכול לתפקד במתכונתו הנוכחית והמלאה באמצעות המימון שניתן לו ממשרד החינוך
ובאמצעות תרומות מעמותות וגופים שונים דוגמת ועד מתיישבי מחניים - במידה שהתרומות ניתנות כחוק כמובן.

אי לכך כל תשלום הנדרש מההורים עבור שירותים לגן הינו בטל ומבוטל.

בימים הקרובים אהיה בקשר עם עורך דין על מנת לברר אפשרות של תביעה ייצוגית של ההורים כלפי ועד המתיישבים לקבלת החזרים על תשלומים שנגבו בניגוד לחוק מתחילת שנת הלימודים.

הורים המעוניינים לקבל פרטים נוספים מוזמנים ליצור עמי קשר באופן פרטי
באימייל avi.naparstek@gmail.com
או בטלפון 054-5995983
בשל רגישות העניין אני מתחייב לשמור על דיסקרטיות מלאה בכל פניה.

למען הסר ספק - הורים המעונינים לתרום מכספם לועד המתיישבים מורשים כמובן לעשות כך - אין לי או לכל גוף אחר סמכות למנוע זאת מהם.
כדאי לדעת שעל תרומות כאלו ניתן להזדכות מול מס הכנסה - גם על כך ניתן ליצור עמי קשר לקבלת פרטים נוספים.

אני מצרף שוב ציטוטים מחוזרי מנכ"ל הנוגעים לעניין המכתב הזה.

שיהיה לכולנו שבוע טוב,
ובהצלחה בהמשך הדרך.

אבי
------------------------------------------------------

מתוך חוזר מנכ"ל


"
1. מבוא:
(...)
אין לגבות תשלום עבור הרשמה, ואין להתנות רישום תלמידים
בתשלום כלשהו.
כל ההוראות בחוזר זה חלות גם על תלמידים הלומדים
במסגרת החינוך המיוחד וגם על בתי ספר יסודיים
ועל-יסודיים מוכרים שאינם רשמיים. מנהלים שיחרגו
מההוראות עלולים להיקרא לבית דין משמעתי.
"

"
3. ארגון ומנהל
3.11. תשלומי הורים
(...)
8. הגננת היא האחראית לכל הפעולות הכספיות של הגן.
(...)
"

"
4. תשלומי רשות
(...)
תשלומי הרשות הם בגדר רשות בלבד. לפיכך אין לחייב בתשלום הורה
שאינו מעוניין בקבלת השירות, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן
שירות אחר.
אם הוחלט לקיים את השירות (רשות) למרות אי-הסכמת
כל ההורים, יש לשתף את כל התלמידים בשירות האמור או לחלופין
לדאוג לפעילות חינוכית אחרת לתלמיד אשר אינו משתתף בשירות
(כגון
שילובו בכיתה אחרת, או פעילות בספריית ביה"ס וכד'). אין למנוע
מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים
,
ויש למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתפם
"


"
5. רכישת שירותים מרצון
(...)
השירות או המצרך והתשלום עבורם הם
במסגרת "קונה מרצון ומוכר מרצון". גבייה לשירותים אלה חייבת
לקבל את אישור כל הורי התלמידים המקבלים את השירות
ואת אישורו של מפקח בית הספר.
 בשום מקרה אין לחייב 
תלמידים להזדקק לשירותים אלה ולחייב את ההורים ברכישתם.
"

"
6. תרומות
6.1. תרומות הורים
הורה רשאי לתרום למוסד חינוכי כל כסף וכל שווה כסף, אולם מנהל
מוסד חינוך אינו רשאי להתרים הורים או לפנות להורים בבקשת
תרומה כלשהי (לפי חוק שירות המדינה סיווג פעילות מפלגתית ומגבית
כספים, התשי"ט-1959)
(...)
אין לחייב הורה להרים תרומה כלשהיא, ואין למנוע שירות מתלמיד
שהוריו לא הרימו את התרומה.
"

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה